44. Neuvostoliiton lähetystö informoi Suomen ulkoministeriötä maolaisista

Ulkoministeriön kansliapäällikön Matti Tuovisen päiväkirja tuli julkiseksi vuonna 2010 ja Juhani Suomi teki siitä painetun version joulumyyntiin 2012. Kirja on monelta kannalta mielenkiintoinen. Lainaan tähän kolme otetta.

”28.2.1973. Lounaalla NL:n sl:ssä ministerineuvos Streltsovin kanssa. Kerroin S:lle, että olimme kutsuneet Expressin päätoimittaja Ohlströmin haukuttavaksi UM:öön NL:n vastaisten kirjoitusten johdosta. S. mainitsi, että viimeksi oli Expressissä vaadittu Pravdan kirjeenvaihtaja Jahontovin poisvetämistä Suomesta. Lisäksi Suomessa levitetään Ruotsin virolaisten lentolehtistä. Sovimme uudesta tapaamisesta keskustellaksemme NL:n korkean tason vierailusta Suomeen. S. sanoi, ettei yya-sopimuksesta pitäisi esittää tulkintoja. Karjalaisen syntymäpäivähaastattelua HS:ssa S. piti hyvänä… Korosti, että NL pyrkii rauhan turvaamiseen Vietnamissa. Tulee auttamaan tehokkaasti Vietnamin jälleenrakentamista bilateraalisella avulla. Sanoi tietävänsä, että Suomeen puuhataan NL:n vastaista maolaista puoluetta. Puhui kovasti Suomen EEC-sopimusta vastaan.”

”14.3.1974. Suopossa laadittiin yhteenveto IB:n toiminnasta Suomessa. Se lähetettiin Jakobsonille toimitettavaksi UD:lle. Siinä oli lento- ja moottoriveneasioita, mutta juridisesti vedenpitäviä nämä eivät ole. Sovimme Jakobsonin kanssa, että vetoamme siihen, että Ruotsissakin oli toimittajat tuomittu enemmän poliittisin kuin juridisin perustein.

Ulkomin. Karjalainen esitti, että tulisin hänen kanssaan Moskovaan 26.3., jolloin hän avaa Suomen tieteen ja tekniikan näyttelyn ja keskustelee ETYK:stä. Edelleen Karjalainen pyysi esittämään Oelznerille, että AK:n vierailu DDR:ään olisi 27. – 29.5.

Lounaalla ministerineuv. Streltsovin ja os.pääll. Gustafssonin kanssa. Keskusteltiin lentokonekaappaussopimuksesta, jossa NL vaatii, että on palautettava kaapparit kun Suomi olisi valmis luovuttamiseen. S. ja G. olivat tiukasti kannoillaan, mutta lopuksi sovittiin, että jos löytyisi muoto, että erillisellä pöytäkirjalla sovittaisiin jostakin, niin tätä tutkittaisiin. S. sanoi IB-jutusta, että siinä ovat Ruotsin maolaiset, kuten Jan Myrdal, liikkeellä, joten asiassa on jotain ihmeellistä.

Sisäministeri antoi keskusrikospoliisille tehtäväksi suomalaisten väitetyn osallisuuden IB-juttuun.”

”24.11.1975. Lounaalla Suopon pääll. Arvo Pentin kanssa. Pyysin häneltä tietoja Kiinan sl:n mahdollisesta NL:n vastaisesta toiminnasta Suomessa.”

Noina vuosina Suomen sisä- ja ulkopolitiikka oli vahvasti Urho Kekkosen hanskassa ja Neuvostoliitto näytti ikuiselta. Vain pieni joukko maolaisia ja pieni joukko oikeistolaisia nauroi Neuvostoliitto-uskomukselle. Mutta naureskelu marginaalissakin näyttää herättäneen ulkopolitiikan vartijan kiinnostuksen.

Neuvostoliitto oli sortava ja imperialistinen valtio ja vain kuuden vuoden kuluttua Matti Tuovisen eläkkeelle jäämisestä se lakkasi olemasta. Suomen ulkopoliittinen eliitti reivasi varovaisesti kurssiaan vasta kun Neuvostoliittoa ei enää ollut.

Asiassa uskaltanee tehdä jonninlaisen vertailun toisen maailmansodan aikaan?

Alussa Suomen ulko- ja sotapoliitikot uskoivat ajan suurvallan Saksan menestykseen ja lähtivät reippaasti rinnakkaissotaan. Mutta 1942 – 1943 alettiin epäillä, ettei Saksan sota sittenkään onnistu ja tehtiin varovaisia kurssintarkistuksia, vaikkei selkeä irrottautuminen enää ollutkaan mahdollista. Irtautuminen tuli 1944. Hitlerin Saksa lakkasi 1945.

Neuvostoliitto lakkasi 1991. Suomen poliittisen eliitin usko Neuvostoliittoon lakkasi vasta vuosia tuon jälkeen.

Sorto ja imperialismi olisivat kyllä olleet nähtävissä ja todettavissa jo 1970-luvulla Matti Tuovisen kirjoittaessa päiväkirjaansa.

”Salaisuuksien vartija. Lehtiä valtiosihteeri Matti Tuovisen päiväkirjasta 1972 – 1985. Toimittanut Juhani Suomi. Poliittisen historian julkaisuja 2. Turun yliopisto. Uniprint Turku 2012, sivuja 293.”

(Kirjasi Raimo Laakia 25.7.2018)